Werkwijze

Omdat wij geloven dat er voor elke vraag en situatie een uniek passende oplossing is, werken wij met een flexibel plan van aanpak dat in samenspraak wordt opgesteld. Aan de hand van ons onderzoek en advies, bieden wij waardevolle inzichten in bewuste en onbewuste aspecten van menselijk gedrag.

Onze workflow bestaat uit:
Vrijblijvend intakegesprek
Wij streven er altijd naar om perfect passende oplossingen aan te bieden. Neem contact met ons op om de talloze onderzoeksmethoden te verkennen.
Probleemanalyse en vraagstelling
Om gericht onderzoek en advies op wetenschappelijk niveau te leveren, formuleren we een passende vraagstelling die testbare hypotheses oplevert. Met ons sterke analytisch vermogen abstraheren we de kritieke pijnpunten en mogelijke oplossingen van uw probleem. Zo komen we in samenspraak tot de juiste vraagstelling van uw casus.
Vooronderzoek
Tijdens het vooronderzoek verrichten wij al naar gelang desk-research, interviews bij de doelgroep, vragenlijsten bij een panel, en/of een korte pilotstudie. Aan de hand van dit vooronderzoek, worden de definitieve en meest geschikte onderzoeksmethoden, en het onderzoeksdesign bepaald.
Onderzoeksdesign
Door onze wetenschappelijke ervaring in de toegepaste en experimentele psychologie is het ontwerpen van een onderzoeksdesign één van onze sterkste punten. Met onze designs kunnen we alternatieve verklaringen uitsluiten en gericht tot een optimale uitkomst komen. Puur AB-testen is overbodig, omdat wij theoretisch onderbouwde inzichten leveren waarmee u gericht stappen kunt maken.
Proefpersoonselectie
Indien u een specifieke doelgroep voor ogen heeft dan kunnen wij deze benaderen en selecteren voor uw onderzoek. Wilt u er juist achter komen wat de precieze doelgroep is dan onderzoeken wij uw klantprofiel. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk om een proefpseroongroep te selecteren die een afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving.
Onderzoek uitvoeren en data verzamelen
Wij voeren het volledige onderzoek voor u uit op locatie in de natuurlijke setting of indien gewenst in het lab. Van het inplannen van proefpersonen tot het afnemen van vragenlijsten en meten van biometrische signalen, alles wordt voor u gedaan met ons full-service onderzoek.
Data analyse
Wij maken gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en gevalideerde analyse-methoden. Voor elk onderzoek schrijven wij custom analyse-scripts om uw specifieke vraagstelling optimaal te kunnen beantwoorden. Hiervoor passen we onder andere computer vision algoritmes toe. Indien u bepaalde ruwe data zelf graag in Excel-format wilt hebben dan is dat uiteraard ook mogelijk.
Schriftelijk rapport
Wat betreft de verslaglegging van het onderzoek en de daarbij komende bruikbare inzichten, is er een heel scala aan mogelijkheden. Heeft u liever een overzichtelijk dashboard of juist een gedegen rapport inclusief inleiding, methode, resultaten en discussie sectie, alles is mogelijk. In overleg kiest u zelf voor de meest passende verslaglegging.
Mogelijkheid tot wetenschappelijke publicatie
Wij hebben veel ervaring met het publiceren van artikelen in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Daarom bieden wij u ook de mogelijkheid om in samenwerking het uitgevoerde onderzoek te publiceren. Dit draagt bij aan uw wetenschappelijke fundament en zorgt voor exposure.
Presentatie op locatie
Wilt u de onderzoeksresultaten en bijbehorende adviezen voor u zelf, uw afdeling of externe partijen gepresenteerd hebben, dan kan dit uiteraard. Een mondelinge toelichting van het onderzoeksrapport biedt vaak een beter inzicht in de resultaten en geeft ook de mogelijkheid om uw vragen beantwoord te krijgen.
Meeting data-bespreking
Indien u na de presentatie dieper in wilt gaan op bepaalde aspecten van het onderzoek, de resultaten of adviezen dan is het mogelijk meetings te plannen met onze onderzoeks- en/of analyse-experts.
Verdiepende analyse
Nadat het rapport ontvangen is en de data gepresenteerd zijn, bent u mogelijk geïnteresseerd in verdere specificatie of meer diepgang met betrekking tot bepaalde analyses. Daarnaast kan u bijvoorbeeld verdiepingsvragen hebben, nadat de intiele adviezen zijn geïmplementeerd.
Advies omtrent nieuwe vraagstukken
Onderzoek en innovatie staan nooit stil, dus wilt u op basis van de nieuwe verkregen inzichten vervolgonderzoek laten uitvoeren dan is dat uiteraard mogelijk. Ook kunt u onze diensten op een cyclische manier in bestaande processen binnen uw bedrijf integreren. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te verkennen.

Geïnteresseerd?

Heeft u vragen voor ons, of denkt u dat wij meer voor u kunnen betekenen?
   Stuur ons een e-mail
Dan maken we een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.
Contact
Attention Architects
Van der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam

Wij werken samen met:

©2018 Attention Architects.  Alle rechten voorbehouden.